Selecteer een pagina

Privacy verklaring

Privacyverklaring van Reclamecentrum Solana en PimpYourWorld m.b.t. het verwerken van gewone persoonsgegevens

1. Verantwoordelijke:
Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is Reclamecentrum Solana en PYW.nl

De Oude IJssel 6
8253 PV Dronten
T: 0321337140
Mail: sales@solana.nl / info@pyw.nl
KvK Lelystad: 39088339
Btw. nr. NL 813877040.B01

2. Gewone persoonsgegevens, doel en grondslag:

2.1 Onder gewone persoonsgegevens verstaan wij uw NAW gegevens.

2.2 Wij gebruiken deze gegevens om u, op uw aanvraag, een (gepersonaliseerd) product of een dienst te leveren.

2.3 De grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens zijn:

  • Toestemming van betrokken persoon
  • Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst

2.4 Wij verwerken deze gegevens in ons digitale administratiesysteem AccountView, onze software is veilig beschermd door antivirus software.

3. Rechten van betrokken personen:

3.1 U geeft zelf de persoonlijke gegevens door waarmee wij u kunnen bereiken, de minimale benodigde informatie is:

Particuliere klant:

  • Naam
  • Mailadres
  • Telefoonnummer

Bedrijfsmatige klant:

  • Alle bedrijfsgegevens die nodig zijn om tot de uitvoering van de opdracht te kunnen komen en een factuur te kunnen sturen. Daar kunnen persoonlijke gegevens bij zitten zoals mailadres, contactpersoon naam en telefoonnummer. U beslist zelf of het persoonsgegevens zijn of enkel bedrijfsgegevens.

3.2 Wij delen uw gegevens niet met derden voor reclame doeleinden

3.3 U kunt altijd aan ons vragen om uw gegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Dit verzoek nemen we in behandelingen en zal binnen een maand worden uitgevoerd.

Wij kunnen de gevraagde informatie aanleveren op 2 manieren: via een mailbericht of via de post (normale brievenbuszending via PostNL). U kunt zelf aangeven welke manier u het prettigst vindt.

4. Bewaartermijn:

Wij bewaren uw gegevens normaal gesproken zolang het noodzakelijk is. Uit wettelijk oogpunt zullen gegevens maximaal 7 jaar bewaard worden.

5. Datalek:

Indien er een datalek geconstateerd wordt zullen wij binnen 72 uur daarvan melding maken bij Autoriteit Persoonsgegevens.

6. Wijzigingen:

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via onze websites bekend gemaakt: www.solana.nl en www.pyw.nl